Elicitor de Doble Acció,
per via foliar i irrigació a gota.

Dosi

Les aplicacions es poden realitzar per via foliar i radicular
(fertirrigació), poden utilitzar ambdós sistemes de forma simultània i/o alternada.

Aplicacions foliar:
Dosi:
0,15-0,2% <> 150-200 cc/100 litres d’aigua (1,5-2l/ha)

Fertirrigació:
Dosis:
1,5-2 l/ha (segon dels numeres de plantes per hectàrea) o
0,75-1 l/ha/setmana en períodes de fort creixement.

Període

Aplicar regularment cada 10-20 dies (màxim).

En cultius amb ràpid creixement es pot realitzar da 4 a 8 aplicacions, segons la durada del cicle.

En cultius arboris, realitzar un mínim de 3 a 5 aplicacions.

Es recomana de consultar el departament tècnic i/o el distribuïdor autoritzat per obtenen el programa idoni per cada cultiu i condicions agronòmics.