Disponible en envàs de 1, 5 i 20 litres.
Contenidors especials de 200 i 1000 litres.