Major qualitat i quantitat en collita: Precocitat i Calibre

Major uniformitat de plantes, adelantament d’entrada en producció i augment de pes i calibre de fruits.
Característiques principals:
 • Activa els sistemes defensius “propis” de la planta:
  Major resistència contra les malalties, reducció dels danys fisiopatològics i augmenta capacitat resposta davant estrès biòtic i abiòtic.
 • Activa els processos productius i metabòlics:
  Afavoreix els processos relacionats amb el creixement (arrelament i multiplicació cel•lular), amb la producció i la qualitat de les collites i amb la resistència i l’adaptabilitat a les situacions d’estrès.
 • Augmenta les collites i en conseqüència la rendibilitat:
  ACT-2® millora la capacitat de resistència dels cultius, aconseguint una resposta més ràpida i eficaç de la planta, afavorint el desenvolupament assolint millors rendiments productius i per tant major rendibilitat.

 

Beneficis d’ACT-2:
 • Reforça l`estat de salut general de les plantes:
  Protegeix contra els estrès biòtic (fongs,..) i estrès abiòtic (temperatures extrems, disponibilitat hídrica, salinitat del terreny).
 • Millora el desenvolupament vegetatiu:
  Major formació d’arrels adventícies, mes uniformitat en el creixement vegetatiu, millor floració i quallat.
 • Augmenta Mobilització del Calci:
  En els fruits obtenim major duresa i resistència a la manipulació en post-collita, donant una millor qualitat (ºBrix), i especialment mantenint la qualitat durant el període de conservació en fred.
 • • Menor incidència de les fisiopaties relacionades al calci:
  “Tip Burn” en Enciam, podriment apical i necrosis en Tomàquet i Pebrot, “Cracking” in Cirera i “Bitter Pit” en la poma.