The Way

Elicitor de Doble Acció

per via foliar i fertirrigacions

Millora la qualitati l’estat
sanitari de la planta.

ACT-2 és el resultat d’anys de recerca dels mecanismes del SAR (Systemic Acquired Resistance).